Nacka kyrka lördag 1 december kl. 18.00

Vi sjunger in advent

med Nacka Kammarkör
Per Rönnblom, dirigent

Kollekt till diakonin

 

______________________________________________________________________________