Vuxenkörsverksamheten i Nacka kyrka omfattar tre olika körer som alla leds av Per Rönnblom

Nacka Kyrkokör

Nacka Kammarkör

Nacka Vokalensemble

Vi planerar för verksamheternas återstart. Redan nu kontaktar många och vill börja sjunga så fort läget lättar. Hör gärna av dig idag till Per Rönnblom om du vill sjunga med oss

Kontakta Per Rönnblom:
per.ronnblom@svenskakyrkan.se eller sms 0708-617543 eller telefon 08-546 06 141