Vuxenkörsverksamheten i Nacka kyrka omfattar tre olika körer som alla leds av Per Rönnblom

Nacka Kyrkokör

Nacka Kammarkör

Nacka Vokalensemble

Vi planerar för verksamheternas start senare i vår. Redan nu kontaktar många och vill börja sjunga så fort läget lättar. Hör gärna av dig idag till Per Rönnblom om du vill sjunga med oss

Kontakta Per Rönnblom:
per.ronnblom@svenskakyrkan.se eller sms 0708-617543 eller telefon 08-546 06 141