Välkommen till Nacka kyrkas vuxenkörers hemsida

Sommaren startade med en härlig gemensam konsert med Förklädd gud av L-E. Larsson och avslutades med Kammarkörens omfattande Monteverdiprojekt tillsammans med de sardiska vännerna i Coro Musica Viva, Cagliari, De båda körerna sjöng Mariavespern tillsammans med framstående solister, Drottningholms Barockensemble spelade och allt leddes av Maria Paola Nonne. Nacka kyrka var utsåld till sista plats och fascinationen över detta verk delades av alla.
Efter någon vecka är vi nu alla igång. Kyrkokören har varit på körinternat med Mozarts Requiem på övningsprogrammet och påbörjar strax inövandet av J. H. Romans Then Svenska Messan. Vokalensemblen förbereder en acapella-afton med bl.a. ett uruppförande av ett beställningsverk av Fredrik Sixten, nattvardsmotetten I din nåd. Kammarkören repeterar Zoltán Kodálys Missa brevis och det andra av Nacka församling beställda verket av Fredrik Sixten Allas ögon väntar efter Dig

Vi välkomnar dig att ta del i vårt musicerande. Är du nyfiken själv på att sjunga med oss, så maila Per Rönnblom

I takt med att höstplaneringen växer fram presenteras kommande program här på nkvk.se allra först.

Vi strävar efter utveckling med arbete i högt tempo under trivsamma former med spännande repertoar. Vi har flera möjligheter för dig som är intresserad att vara med. Varje vecka kontaktar körsångare oss, så ge inte upp, Vi hittar en tid för provsjungning även för dig.
Vi är nyfikna på dig!

Per Rönnblom

 

Per Rönnblom leder alla tre körerna
Kontakta gärna Per på mail per.ronnblom@svenskakyrkan.se eller sms 0708-617543 eller telefon 08-546 06 141
Du är också välkommen att besöka oss under en repetition, kontakta Per innan du kommer