Vuxenkörsverksamheten i Nacka kyrka omfattar tre olika körer som alla leds av Per Rönnblom

Nacka Kyrkokör

Nacka Kammarkör

Nacka Vokalensemble

Vid vissa konserttillfällen sjunger sångare ur de olika körerna tillsammans, och då under samlingsnamnet Nacka Oratoriekör

Nacka Vokalensemble söker nya sångare i alla stämmor. Läs mer >>
Även Nacka Kammarkör nyrekryterar. Vi söker främst 1-2 sopraner med god körerfarenhet och notläsningsförmåga

Välkommen att kontakta Per Rönnblom:
per.ronnblom@svenskakyrkan.se eller sms 0708-617543 eller telefon 08-546 06 141