Vuxenkörsverksamheten i Nacka kyrka omfattar tre olika körer som alla leds av Per Rönnblom

Nacka Kyrkokör

Nacka Kammarkör

Nacka Vokalensemble

Vi hoppas Du är nyfiken på oss. Vi undersöker gärna möjligheten för Dig att sjunga med oss.

Kontakta Per Rönnblom:
per.ronnblom@svenskakyrkan.se eller sms 0708-617543 eller telefon 08-546 06 141